Vấn đáp 2: Nguồn Gốc Con Người Và Bình Đẳng Giới - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1273 | 14-04-2012

Vấn đáp 2: Nguồn Gốc Con Người Và Bình Đẳng Giới - Thích Nhật Từ

Vấn đáp 2: Nguồn Gốc Con Người Và Bình Đẳng Giới - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hải Ấn - Nha Trang, ngày 02/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4880,Van-dap-2-Nguon-Goc-Con-Nguoi-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.