Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

799 | 16-09-2015

Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư

Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư, các loại nhân quả, xá lợi Phật, chư Thiên thỉnh Phật chuyển pháp luân- TT. Thích Nhật Từ
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Bạch Vân Ni Tự, Bến Tre, ngày 16/08/2015

Playlist:
2:00 Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát
15:12 Vấn đáp: học Phật học và thế học
25:40 Vấn đáp: năm việc Đại Thiên
30:26 Vấn đáp: an cư, các loại nhân quả
48:44 Vấn đáp: xá lợi Phật
1:02:47 Vấn đáp: chư Thiên thỉnh Phật chuyển pháp luân

Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-08-2015/van-dap-bat-chanh-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.