Vấn đáp: Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1029 | 23-06-2015

Vấn đáp: Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật, ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính, chuyển hóa cảm xúc, thú nuôi và lòng từ bi, tiêu chí vãng sanh-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Giác Lâm, ngày 05/04/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2015/van-dap-bat-qu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.