VẤN ĐÁP: BÙA NGẢI VÀ THƯ ẾM,...09/05/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

689 | 14-06-2015

VẤN ĐÁP: BÙA NGẢI VÀ THƯ ẾM,...09/05/2015

Vấn đáp: Bùa ngải và thư ếm,...- TT. Thích Nhật Từ
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Nhà hàng chay Mandala, ngày 9/5/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/van-dap-bua-ngai-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.