Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật,...

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

889 | 16-09-2015

Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật,...

Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật, lạm dụng danh xưng hóa thân, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật một cách cực đoan, Phật hóa gia đình -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Giảng tại chùa Sùng Đức, ngày 14/08/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-08-2015/van-dap-cac-cap-gi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.