Vấn đáp: các câu hỏi khó trả lời - Phần 7/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

891 | 17-02-2013

Vấn đáp: các câu hỏi khó trả lời - Phần 7/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 24/07/2009.Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4918,Van-dap-Cac-Cau-Hoi-Kho-Tra-Lo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.