Vấn đáp: Các Câu Hỏi Khó Trả Lời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

8633 | 10-03-2013

Vấn đáp: Các Câu Hỏi Khó Trả Lời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn đáp: Các Câu Hỏi Khó Trả Lời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 24/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4918,Van-dap-Cac-Cau-Hoi-Kho-Tra-Lo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.