Vấn đáp: Cái chết, nỗi lo, quán tưởng & tưởng tượng - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1384 | 19-01-2013

Vấn đáp: Cái chết, nỗi lo, quán tưởng & tưởng tượng - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Cái chết, nỗi lo, quán tưởng và tưởng tượng, năm Phật xuất gia,... - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 22/04/2012; Khu du lịch Tân Cảng, TP. HCM, ngày 21/04/2012; Nhà hàng chay Mandala, ngày 31/03/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6731,Van-dap-Cai-chet-noi-lo-quan-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.