Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

444 | 25-05-2015

Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28/03/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2015/van-dap-canh-g...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.