Vấn đáp: Cấu trúc sinh học giới tính và ý nghĩa của Bê, Tích, Lọng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

385 | 03-11-2016

Vấn đáp: Cấu trúc sinh học giới tính và ý nghĩa của Bê, Tích, Lọng - TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.