VẤN ĐÁP: CHỈ ĐỌC 1 KINH,... 28/12/ 2014

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

840 | 14-06-2015

VẤN ĐÁP: CHỈ ĐỌC 1 KINH,... 28/12/ 2014

Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh,... - TT. Thích Nhật Từ - www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Linh Phước, Thủ Đức, ngày 28/12/2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2014/van-dap-chi-doc-1-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.