Vấn đáp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật,...

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

839 | 20-10-2015

Vấn đáp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật,...

Vấn đáp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật, ý nghĩa xây chùa, xá lợi Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/phapam/van_dap_chuyen_hoa_tam_ngao_man_16_06_...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.