Vấn đáp: có nên phá thai dị dạng -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

882 | 19-08-2015

Vấn đáp: có nên phá thai dị dạng -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: có nên phá thai dị dạng -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, Nürnberg, Đức quốc, ngày 31/07/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.