Vấn đáp: Cờ Phật Giáo, Chữ Vạn Và Ý Nghĩa Đản Sinh - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1492 | 25-01-2013

Vấn đáp: Cờ Phật Giáo, Chữ Vạn Và Ý Nghĩa Đản Sinh - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Cờ Phật Giáo, Chữ Vạn Và Ý Nghĩa Đản Sinh - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trường hạ Chùa Hưng Phước, ngày 04/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4946,Van-dap-Co-Phat-Giao-Chu-Van-V...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.