Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát - TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1024 | 25-01-2015

Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát - TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát, ăn cơm trong chánh niệm, hộ niệm và trợ niệm, hiến xác, chuyển di thần thức, pháp hội tam thời hệ niệm, đeo tượng phật, thờ quan công - TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Giảng tại Chùa Phổ Đà - Berlin, CHLB Đức, ngày 19/07/2014

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.chuagiacngo.com/media/play-van-dap-cong-duc-cung-duong-huong-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.