Vấn đáp: Đạo đức trong kinh doanh, 5 điều đạo đức với doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

341 | 17-05-2018

Vấn đáp: Đạo đức trong kinh doanh, 5 điều đạo đức với doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi về vấn đề:
1/ Đạo đức trong kinh doanh
2/ 5 điều đạo đức với doanh nhân
Ứng dụng bát chánh đạo trong kinh doanh
3/ Cách thức đưa đạo đức-trí tuệ-thiền định vào giáo dục
Để tránh nghiệp sát sanh
4/ Vận dụng " Ngũ hành " trong kinh doanh
Đã được Thầy Nhật Từ giảng trong Chương trình Doanh nhân và Thiền lần 1, tại chùa Giác Ngộ ngày 28-04-2018
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.