Vấn đáp: Đạo Phật đi vào cuộc đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1595 | 28-12-2012

Vấn đáp: Đạo Phật đi vào cuộc đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn đáp: Đạo Phật đi vào cuộc đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, ngày 09/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5928,Van-dap-dao-Phat-di-vao-cuoc-d...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.