Vấn đáp: Để trở thành Phật tử hạnh phúc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1270 | 06-11-2012

Vấn đáp: Để trở thành Phật tử hạnh phúc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn đáp: Để trở thành Phật tử hạnh phúc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5952,Bai-03-Van-dap-de-tro-thanh-Ph...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.