Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ, Niệm Phật sao cho đúng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

735 | 09-01-2016

Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ, Niệm Phật sao cho đúng - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ, Kinh Phật cho người tại gia, niệm Phật sao cho đúng, nên niệm danh hiệu đức Phật nào
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 03/01/2016

Nghe mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/van-dap-de-tro-tha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.