Vấn đáp: Đức Phật và các câu hỏi siêu hình - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

524 | 01-07-2016

Vấn đáp: Đức Phật và các câu hỏi siêu hình - TT. Thích Nhật Từ

Buổi vấn đáp Phật pháp do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 26/06/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.