Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

437 | 25-05-2015

Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Duyên nợ, giới uống rượu, cách nhìn người, yêu người không thương mình, lý luận và tu tập, quy y đúng pháp, chọn đạo để tu, làm phước, hôn nhân khác tôn giáo - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Kim Cang, Busan, Hàn Quốc, ngày 21/09/2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-09-nam-2014/van-dap-du...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.