Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

759 | 14-08-2015

Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng

Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng, có nên phá thai dị dạng, cúng ngọ và mông sơn thí thực, lời khen tiếng chê, lưu ý khi đi hành hương Phật tích-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, Nürnberg, Đức quốc, ngày 31/07/2015

Playlist:
1:22 Vấn đáp: Giá trị của vô thường.
9:09 Vấn đáp: chuyển hóa cơn giận.
18:10 Vấn đáp: chồng cờ bạc.
30:20 Vấn đáp: đời sống vợ chồng.
42:00 Vấn đáp: có nên phá thai dị dạng.
50:32 Vấn đáp: cúng ngọ và mông sơn thí thực.
1:03:55 Vấn đáp: lời khen tiếng chê.
1:08:53 Vấn đáp: lưu ý khi đi hành hương Phật tích.

Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/van_dap_gia_tri_cua_vo_thuong_31_07_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.