Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

892 | 09-01-2015

Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử, phụng sự Phật Pháp, Thầy độ và tự độ, Phật pháp trong thời hiện đại, nuôi dưỡng trí tuệ, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, tụng

Giảng tại Hội trường Đông Đô, TTTM SAPA, Praha, Czech, ngày 27/07/2014

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.chuagiacngo.com/media/play-van-dap-giu-vung-tam-bo-de-vai-tro...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.