Vấn đáp: Giúp người thân hiểu Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

272 | 17-04-2017

Vấn đáp: Giúp người thân hiểu Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 08-04-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.