Vấn đáp: Gỡ rối tơ lòng - Phần 1/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1213 | 14-02-2013

Vấn đáp: Gỡ rối tơ lòng - Phần 1/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 07/06/2009.Xem thêm tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4832,Van-dap-Go-Roi-To-Long.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.