Vấn Đáp: Gỡ Rối Tơ Lòng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1791 | 01-03-2013

Vấn Đáp: Gỡ Rối Tơ Lòng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn Đáp: Gỡ Rối Tơ Lòng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 07/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4832,Van-dap-Go-Roi-To-Long.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.