Vấn đáp: Hai phương cách hành đạo, trọng tâm của giới luật bồ tát - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

219 | 08-09-2018

Vấn đáp: Hai phương cách hành đạo, trọng tâm của giới luật bồ tát - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi về:
1/ Hai phương cách hành đạo
2/ Trọng tâm của giới luật bồ tát
3/ Khái quát về Phật giáo Việt Nam
4/ Khó khăn của người già khi tu tập
5/ Ý nghĩa và tầm quan trọng của đại lễ Vesak
6/ Xa lánh những người không thích hợp
7/ Tín ngưỡng dân gian trong chùa
8/ Tìm hiểu về kinh Duy Ma Cật
Đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-08-2018
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.