Vấn đáp: Hiện tượng ma nhập - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

196 | 26-04-2018

Vấn đáp: Hiện tượng ma nhập - TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Cang, Hàn quốc, ngày 08-04-2018
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.