Vấn đáp: Hoằng pháp cho người dân tộc thiểu số -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

813 | 08-07-2015

Vấn đáp: Hoằng pháp cho người dân tộc thiểu số -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Hoằng pháp cho người dân tộc thiểu số -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.