Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

940 | 13-02-2016

Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định, quán niệm hơi thở, cốt lõi bát nhã tâm kinh, thần chú bát nhã, tu thập thiện và tứ vô lượng tâm, tam vô lậu học
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/01/2016
Nghe giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/van-dap-hoi-huong-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.