Vấn đáp: Huyền sử về ngài La Hầu La, cầu an, cầu siêu và dâng sao giải hạn

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

804 | 23-03-2016

Vấn đáp: Huyền sử về ngài La Hầu La, cầu an, cầu siêu và dâng sao giải hạn

Vấn đáp: Huyền sử về ngài La Hầu La, cầu an, cầu siêu và dâng sao giải hạn, có Địa Tạng Bồ tát, địa ngục và Tây Phương Cực Lạc không, những biểu hiện của thân thể sau khi chết
Giảng tại chùa Hào Quang, Hải Phòng, ngày 16/01/2016
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/van-dap-huyen-su-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.