Vấn đáp: Làm gì để giúp người thân vãng sanh, học thuyết luân hồi - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

713 | 27-08-2017

Vấn đáp: Làm gì để giúp người thân vãng sanh, học thuyết luân hồi - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi về:
1/ Làm gì để giúp người thân vãng sanh?
2/ Học thuyết luân hồi
3/ Giấc mơ có ảnh hưởng đến sức khỏe?
4/ Hiện tượng rối loạn của tưởng
5/ Duy thức học
6/ Tự mãn là gì?
Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Quang Minh, Hoa Kỳ, ngày 04-06-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.