Vấn đáp: Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, kinh A Hàm, linh hồn và Thân Trung Ấm, Bồ tát Đại Thừa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

908 | 23-06-2015

Vấn đáp: Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, kinh A Hàm, linh hồn và Thân Trung Ấm, Bồ tát Đại Thừa

Vấn đáp: Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, kinh A Hàm, linh hồn và Thân Trung Ấm, Bồ tát Đại Thừa, Lục đạo chúng sinh, sư giả khất thực, trụ trì và hoằng pháp -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/04/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2015/van-dap-lich-s...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.