Vấn đáp: Lòng vị tha và tử tế với chính mình - TT. Thích Nhật Từ - 01/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

703 | 17-12-2015

Vấn đáp: Lòng vị tha và tử tế với chính mình - TT. Thích Nhật Từ - 01/12/2015

Vấn đáp: Lòng vị tha và tử tế với chính mình, sự vô cảm, trị liệu khổ đau, duyên nợ vợ chồng, để sống hạnh phúc, mặt nạ nhân cách
Giảng tại trường Đại học KHXH&NV TP. HCM, ngày 01/12/2015
Nghe và download mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/van-dap-long-vi-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.