Vấn đáp: Ma phá con người...-TT. Thích Nhật Từ - Tháng 3-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

558 | 17-05-2016

Vấn đáp: Ma phá con người...-TT. Thích Nhật Từ - Tháng 3-2016

Vấn đáp: Ma phá con người- Cầu siêu và tuần thất- Cầu siêu cho cha mẹ- Tự tin và kiêu mạn- Chứng thánh quả- Phật có tóc do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Nam, ngày 31/3/2016, chùa Hòa Lạc, ngày 1/4/2016 và chùa Đức Lâm, Nhật Bản, ngày 31/3/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2016/van-dap-ma-pha-con...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.