Vấn đáp: Mô hình đạo tạo Tăng sĩ hiện nay - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1180 | 09-04-2012

Vấn đáp: Mô hình đạo tạo Tăng sĩ hiện nay - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn đáp: Mô hình đạo tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền, cách tiếp cận văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại TX Trung Tâm, ngày 01/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6550,Van-dap-Mo-hinh-dao-tao-Tang-s...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.