Vấn đáp: năm việc Đại Thiên- TT. Thích Nhật Từ www.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

621 | 16-09-2015

Vấn đáp: năm việc Đại Thiên- TT. Thích Nhật Từ www.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: năm việc Đại Thiên- TT. Thích Nhật Từ
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Bạch Vân Ni Tự, Bến Tre, ngày 16/08/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.