Vấn đáp ngày 12/04/2015 -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

718 | 22-06-2015

Vấn đáp ngày 12/04/2015 -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Đạo đức xuất gia và tại gia, an cư kiết hạ, thờ phượng thần linh, niệm Phật vãng sanh, lập bàn thờ Phật và gia tiên, tu tập đúng chánh pháp -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Chùa Duyên Minh, Nam Định, ngày 12/04/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2015/van-dap-dao-du...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.