Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất - TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

922 | 26-01-2015

Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất - TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất, kinh điển căn bản, tu tập đúng cách
TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Giảng tại chùa Hội Linh và chùa Bửu Trì, Tp Cẩn Thơ ngày 29 và 30/06/2014

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.chuagiacngo.com/media/play-van-dap-nghi-thuc-thuan-viet-thong...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.