Vấn đáp: Ngũ uẩn là gì, vô sở trụ, ý nghĩa của sám hối, trì chú Đại Bi chữa bệnh,...

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

873 | 30-10-2015

Vấn đáp: Ngũ uẩn là gì, vô sở trụ, ý nghĩa của sám hối, trì chú Đại Bi chữa bệnh,...

Vấn đáp: Ngũ uẩn là gì, vô sở trụ, ý nghĩa của sám hối, trì chú Đại Bi chữa bệnh, hiếu kính với cha mẹ, Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ, trị bệnh tâm thần hoang tưởng, hóa giải những mâu thuẫn -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Nhật Bản, ngày 10/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/van_dap_ngu_uan_la_gi_10_06_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.