Vấn đáp: Nguồn Gốc Con Người Và Bình Đẳng Giới - Phần 03

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1190 | 19-08-2010

Vấn đáp: Nguồn Gốc Con Người Và Bình Đẳng Giới - Phần 03

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hải Ấn - Nha Trang, ngày 02/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4880,Van-dap-2-Nguon-Goc-Con-Nguoi-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.