Vấn đáp: Nhân quả tái sinh, Bệnh tưởng tượng -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1342 | 04-10-2015

Vấn đáp: Nhân quả tái sinh, Bệnh tưởng tượng -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Nhân quả tái sinh, Bệnh tưởng tượng -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chợ Đồng Xuân và chùa Phổ Đà, Berlin, Đức quốc, ngày 26/07/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.