Vấn đáp: Nhận thức vô thường trong cuộc sống hiện tại - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1129 | 07-01-2014

Vấn đáp: Nhận thức vô thường trong cuộc sống hiện tại - TT.Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, ngày 29/12/2013

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.