Vấn đáp: Những điều người mang thai nên biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1937 | 10-12-2012

Vấn đáp: Những điều người mang thai nên biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn đáp: Những điều người mang thai nên biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5939,Van-dap-Nhung-dieu-nguoi-mang-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.