Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1056 | 11-02-2015

Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, Cực Lạc, thoát khỏi Phật giáo Trung Quốc, hồi hướng vãng sinh, tầng trời, chuyển nghiệp, Phật giáo Ấn Độ

Giảng tại Tu viện Tường Vân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 20/06/2014

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.