Vấn đáp: Nuôi dưỡng, thờ cúng cha mẹ, đốt vàng mã, hôn nhân - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1745 | 03-03-2013

Vấn đáp: Nuôi dưỡng, thờ cúng cha mẹ, đốt vàng mã, hôn nhân - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Nuôi dưỡng, thờ cúng cha mẹ, đốt vàng mã, tránh tụng kinh quan sứ,phát nguyện vãng sanh,hạnh phúc hôn nhân - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Đắk Nông, ngày 11/08/2011. Nghe pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6555,Van-dap-Nuoi-duong-tho-cung-ch...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.