Vấn đáp: Phân biệt chánh pháp và tà pháp- Khó hiểu khi tụng kinh hán việt - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

177 | 28-09-2017

Vấn đáp: Phân biệt chánh pháp và tà pháp- Khó hiểu khi tụng kinh hán việt - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi về:
1/ Phân biệt chánh pháp và tà pháp
2/ Khó hiểu khi tụng kinh Hán Việt, nghi thức cầu an cầu siêu
3/ Niềm tin về Xá Lợi
4/ Món chay giả mặn
5/ Sau khi chết tâm thức đi về đâu?
6/ Thiền Vipassana của Goenka
7/ Thế nào là Phật tử thuận thành?
8/ Cơ hội tái sanh làm người của động vật
9/ Học thuyết tái sanh
10/ Sự thật về nhà ngoại cảm
Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa West End, Canada, ngày 21-05-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.