Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

850 | 14-08-2015

Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị

Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị, phân biệt người chân tu -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại TP. Munchen, Đức quốc, ngày 30/07/2015 và TP. Aalen, Đức quốc, ngày 01/08/2015

Playlist
0:35 Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật.
15:51 Vấn đáp: lễ hằng thuận.
30:30 Vấn đáp: hòa đồng tôn giáo.
41:25 Vấn đáp: đạo Phật và ý thức hệ chính trị.
53:09 Vấn đáp: phân biệt người chân tu

Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/van_dap_phap_mon_niem_phat_le_hang_thuan_3...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.