Vấn đáp: Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, hôn nhân đồng tính - 03-07-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

474 | 06-07-2016

Vấn đáp: Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, hôn nhân đồng tính - 03-07-2016

Vấn đáp: Hướng Phật pháp đến với trí thức, tương tức trong đạo Bụt, hôn nhân cùng huyết thống, Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, vượt qua nóng giận, cầu nguyện, đồng tính do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu: Tuổi trẻ hướng Phật, chùa Giác Ngộ, ngày 03-07-2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-2016/van-dap-huong-phat...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.