Vấn đáp Phật pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

409 | 03-11-2016

Vấn đáp Phật pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi: Chân lý Tứ Thánh Đế - Khái niệm tham trong Phật giáo - Xem ngày lành tháng tốt - Độ người thân theo Phật pháp - Hiến mô, tạng sau khi chết - Nhân Duyên và Quả được Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 24-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.